Eisteddfod Gen. 2016

29 Gorffennaf - 6 Awst

29 July -  August

Dolydd y Castell, Y Fenni / Castle Meadows, Abergavenny

Arddangos chydig o waith gwreiddiol newydd a phrints yn yr Eisteddfod Genedlaethol 'leni sydd lawr yn Y Fenni. Edrych ymlaen i rannu stondin hefo y dewin dodrefn Rhodri Owens.

Dewch draw i'm gweld! 

 Mwy o'r stolen ffynci yma i'w gweld yn y Neuadd Arddangos...

Mwy o'r stolen ffynci yma i'w gweld yn y Neuadd Arddangos...