GWADDOL / IMPRINT

https://www.oriel.org.uk/en/events/2016/imprint

 

Elin is an Illustration graduate from the University of the West of England, Bristol. 

Her initial work begins by experimenting in sketchbooks and on loose paper, combining found imagery with drawings and paintings or anything else she can get her hands on. Her paintings are a combination of oil, acrylic and collage elements where texture, surface treatments and color are very important aspects of the work. Her ultimate goal is to create compelling work of abstract art that engages the viewer, is endlessly absorbing and fosters a meaningful dialogue.

Mae Elin wedi arddangos ei gwaith mewn sawl arddangosfa wahanol, yn amrywio o rai cyfunol fel sioe agoriadol y Royal West Academy of Arts ym Mryste, yn ogystal â sioe yn The Truman Brewery yn Llundain, a arweiniodd at gael ei dewis o holl raddedigion darlunio Prydain i arddangos ei gwaith yn sioe raddedigion asiant creadigol AMV BBDO. Mae hi hefyd wedi creu gwaith i gylchgronau fel Beneficial Shock Magazine.  Gwnaeth ‘celf byw’ yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni'r llynedd ac roedd ganddi stondin ar y maes yn gwerthu’i phaentiadau a’i phrintiau. 

Mae’r arddull mae Elin yn ei ddefnyddio yn chwarae rhan sylfaenol yn ei gwaith diweddaraf.  Mae’n datgan fod y broses o ymdrin â’i gwaith; y lluniadu; yr argraffu; yr haenau a’r haenau o baent a marciau mawr, gorchestol a welir yn fwriadol weithiau neu’n ddamweiniol dro arall; y pytiau o bapur a thorri darnau allweddol o’r paentiadau a’u taflu i ffwrdd; y plygu a’r rhwbio fel bod y paent ar yr arwyneb yn rhwbio wrth ei gilydd fel pos, neu jig-so; mae pob darn yn gyfatebol i’r cysyniad fod rhywbeth yn tyfu fel un cyn cael eu dinistrio a’u datod, yna eu hail-ffurfio a’u hail-osod unwaith eto mewn ymgais i ddal moment y creu a welir yn ei gwaith gorffenedig. 

Y mae’r tensiwn angerddol rhwng y ‘trefn’ a’r ‘anhrefn’ i’w weld yn glir, ac yn parhau i fod yn thema amlwg trwy gydol ei gwaith.  Fodd bynnag, mae strwythur i’w thechneg sydd yn eithaf systematig o’r llinellau igam-ogam ailadroddus, i’r sgribl a’r blotiau sydd yn amrywio o fod yn drwm i fod yn ysgafn a llai pendant.  Mae hyn yn rhoi gwedd nodedig i’w gwaith.